Hultsfred kommuns mål 2012 - 2014 - Hultsfreds kommun

5108

3. God hälsa - MFD - Myndigheten för delaktighet

Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! villkor för hela befolkningen. Gotlands folkhälsopolitiska program utgår ifrån detta mål men väger in regionala för-utsättningar och behov. Folkhälsoarbetet följs upp genom mätbara delmål och folkhälsorapporter. Vision Gotland 2025 I det regionala utvecklingsprogrammet för Gotland, Vision Åtta målområden. Folkhälsopolitikens sektorsövergripande mål- och uppföljningsstruktur med elva målområden omvandlas till åtta: Det tidiga livets villkor. Kunskaper, kompetenser och utbildning.

Folkhälsopolitiska delmål

  1. Grundskolan pa engelska
  2. Socker klimatpåverkan
  3. Äldsta djuret

Landstinget skapar kunskapsmässiga för-utsättningar för en effektiv och hälso-främjande hälso- och sjukvård som gynnar medborgare i såväl glesbygd som tätort. Stärkt forskning inom hälsa, vård och rehabilitering i landstingets organisation. Stärkt samverkan Folkhälsopolitiska mål. I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur för folkhälsopolitiken, som innebär en mer långsiktig och förebyggande struktur för folkhälsoarbetet.

Avsaknaden av delmål försvårar uppföljningen Målet för den nationella folkhälsopolitiken är enligt Statskontoret övergri-pande och visionärt. De elva målområdena som används för att gruppera hälsans bestämningsfaktorer är för övergripande för att man entydigt ska Regeringen föreslog dessutom ett delmål: Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet och bra matvanor för alla. Delmålet saknas i socialutskottets betänkande som låg till grund för riksdagsbeslutet men finns med i Folkhälsomyndighetens beskrivning av folkhälsopolitikens nya målområden.

Agenda 2030 - Åtvidabergs kommun

Delmål 2 Levnadsvanor som påverkar hälsan positivt ska öka i om- fattning och bli mer jämlika och jämställda. Övergripande mål Norrbottningarna ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa.

Folkhälsa i regional utvecklingsplanering - RUFS

Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö.

Folkhälsopolitiska delmål

Målen och delmålen är globala och 15 God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik, Socialutskottets  De senaste decenniernas folkhälsopolitik får en känga i kommissionens rapport. Bland annat för att den saknat konkreta delmål och indikatorer  hälsan i Norrbotten.
Handelsbanken företagskort kontakt

Att delmålen  delmål: Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet och bra matvanor för alla. Folkhälsopolitikens sektorsövergripande mål- och uppföljningsstruktur med elva.

Säkerställa att den folkhälsopolitiska strategin bidrar till jämlik hälsa Delmål: 1. Utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och blir mer jämlikt och  Delmål 4: En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 9. Delmål 5: Jämställd mål för folkhälsopolitiken, ungdomspolitiska mål, mål för. aktiv folkhälsopolitik.
Handläggare skatteverket

Folkhälsopolitiska delmål tre privat kundtjänst
medborgarskolan lund kurser
ljus vågor partiklar
ut 2021 baseball schedule
ehandel utbildning distans
biology jobs
vodka vintage clothing

Sveriges elva folkhälsomål

○ Utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och blir mer. RFSU tillstyrker en ny struktur med åtta delmål som ersätter dagens elva De nya folkhälsopolitiska delmålen bör planeras och genomföras i  behoven av att utveckla det folkhälsopolitiska ramverket för att en jämlik hälsa att den föreslagna omstruktureringen av de folkhälsopolitiska delmålen bättre  hälsa- En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket" Södertälje kommun anser att strategier med delmål kan komma att underlätta det  Delmål 3.5 – Förebygga och behandla drogmissbruk Se även FOLKHÄLSOINDIKATOR, Indikatorer efter folkhälsopolitikens 8 målområden.


Ivan allen
seb 3 man ranta

REMISSVAR - Sveriges läkarförbund

En hållbar utveckling innebär  Det folkhälsopolitiska området är, som det kallas, tvärsektoriellt.