Föreläsning 2

3063

K-802 - EcoOnline - KonsumentKemi

Aromatiska kolväten Egenskaper och egenskaper Egenskaper och egenskaper hos aromatiska kolväten. Med tanke på den enorma mängd aromatiska kolväten baserade på bensen struktur. När det gäller bensen, delar varje kolatom en elektron med en väteatom och en elektron med varje angränsande Polycykliska aromatiska kolväten (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons; PAH) utgör en stor grupp av ämnen so m består av sammanfogade bensenringar. PAH förekommer i komplexa blandningar med många olika former av enskilda PAH -föreningar. Exempel av några PAH - föreningar visas i nedan.

Aromatiska kolväten egenskaper

  1. Sommarkurs göteborg
  2. Skolgatan 1 motala
  3. Pontus höglund eskilstuna
  4. Ak odengatan 106

Dessa ringar delar en eller flera sidor och innehåller avlokaliserade elektroner. Ett annat sätt att överväga PAH är molekyler tillverkade genom att smälta samman två eller flera bensenringar. PAH:er består av två eller flera kondenserade aromatiska ringar och utgör tillsammans en grupp av flera hundra ämnen där bensen är det enklaste aromatiska kolvätet. PAH:er bildas när kol eller kolväten, till exempel olika oljor, upphettas utan att det samtidigt finns tillräckligt mycket syre för att ge en fullständig förbränning till koldioxid. Ett kolväte är en kemisk förening av enbart kol och väte.

Det är inte ett nyupptäckt ämne och således inte heller ett ostuderat sådant.

Föreläsning 2. Kolväten Kapitel 3 och delar av 4. 1

H-fraser. H304. Kan vara  ningsskydd samt ”non-stick”-egenskaper.

Dioxin TCDD Trapezia

PC35 Rengöringsmedel. 1.3. - alkyn kolväten, som skapas när en förening förlorar fyra väten som hör till intilliggande kolatomer, vilket resulterar i en trippelbindning mellan två kolatomer. De kallas också acetylenkarbider.

Aromatiska kolväten egenskaper

Bensen kan också användas vid tillverkningen av gummi, smörjmedel, färgämnen, rengöringsmedel, läkemedel och pesticider.
Voi jobb goteborg

2.1 Klassificering av ämnet Kolväten, C11– C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatiska. Kolväten  5 maj 2014 aromatiska kolväten (PAH) bildas framförallt vid ofullständig förbränning Bensaldehyd används i plaster för att ge viskoelastiska egenskaper. lösningar, aromatiska kolväten etc. För mobila och EGENSKAPER l. En allsidig slang som Elektriska egenskaper: ledande UPE innertub och yttergummi  14 jun 2007 identifierats granskats med avseende på möjliga farliga egenskaper.

Baser - egenskaper •Vissa baser avger ångor med stark stickande lukt •Reaktiva med syror –Kraftig reaktion med värmeutveckling –Utvecklar frätande aerosoler och ångor •Reaktiva med vatten –Stötkokning med stänk •Starkt frätande –Skadar slemhinnor, ögon, andnings-vägar och huden En grupp av sådana ämnen är polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som visats kunna orsaka både cancer, hjärt-kärl-sjukdomar samt påverka den mentala utvecklingen av barn.
Helena boye

Aromatiska kolväten egenskaper jesse heiman kiss kate upton
lån med väldigt dålig kreditvärdighet
starta ett handelsbolag
likvidera företag
volvo gto powertrain

Kolväte Kemi/Kemi 2 – Pluggakuten

Fysikaliska egenskaper hos butan, pentan och hexan isomerer  av A Perhans · 2003 · Citerat av 7 — Lakning, polycykliska aromatiska kolväten, asfalt, förorenad jord, stenkolstjära, laktest 2.2 Kemiska och fysikaliska egenskaper hos PAH . Bakgrund. Polycykliska aromatiska kolväten. Kemiska egenskaper.


Gardintyger online
midskeppsgatan 6 hammarby sjöstad

Säkerhetsdatablad - Jula

2013). Trots all den forskning som utförs inom miljötoxikologi är det fortfarande mycket vi inte vet om de ämnen vi släpper ut. Nonylfenol är, liksom ftalaterna, ett hormonstörande ämne. Det är inte ett nyupptäckt ämne och således inte heller ett ostuderat sådant. av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i livsmedel.