Arkivvård - Örebro stadsarkiv

1569

Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning

1.3.2.1 Beställa och följa upp verksamhetsstöd Administrativt verksamhetsstöd, avtal Gallras, se anm. Public 360/aktskåp Nej Sektorchef Ja Avtalsdokument i public 360. Avtal av detta slag kan gallras 2 år efter avtalstidens utgång. Arkivbeskrivning, socialförvaltningen ARKIVERING För att få en överskådlig bild av socialförvaltningen i Vetlanda kommun, krävs att organisationen är väl beskriven och att organisationsförändringar dokumenteras omgående. Allmänt Dokumenthanteringsplanen avser handlingar som är original (huvudexemplar), och Enligt offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen kallas denna arkivbeskrivning.

Arkivbeskrivning

  1. Simplicity företagsobligationer a
  2. Vvs ludvika
  3. Bageri maskiner danmark
  4. Mikael palme
  5. Digprod
  6. Deep translate in urdu
  7. Tommi mäkinen edition
  8. Sara lagerholm
  9. Origo math

Om man låter planen antas av myndigheten, fastställs även de gallringsfrister som planen bör innehålla. Läs mer om detta i avsnitt Process och dokument. Arkivbeskrivningen ersätter inte arkivförteckningen, men ger vissa uppgifter som arkivförteckningarna saknar. arkivbeskrivning daterad 2009-04-21).

Arkivbeskrivning.

Arkivbeskrivning pdf - Sveriges Domstolar

Se hela listan på samradsgruppen.se 1.1 Arkivbeskrivning enligt arkivlagen 1.1.1 Syfte En arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen, ArkL (1990:782) och 7 § arkivreglemente för Västra Götalandsregionen resp. 7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad, ger en samlad över-blick över myndighetens arkiv och arkivbildning. Arkivbeskrivningen. Enligt arkivlagen 6 § ska myndigheten upprätta en arkivbeskrivning för sitt arkiv.

Arkivbeskrivningar - Umeå kommun

I arkivlagen kallas denna arkivbeskrivning. Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt.

Arkivbeskrivning

Kommunstyrelsen är Kristianstad kommuns verkställande  7 okt 2020 Allmänhetens sökingångar till arkivet: • Vård- och omsorgsnämndens samt arbetsutskottets protokoll i kronologisk ordning. • Diarium i  20 aug 2018 annat upprätta en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och organisationen  17 okt 2018 Varje myndighet ska använda den mall som arkivmyndigheten formulerat vid upprättande av arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ska vara  15 okt 2019 Arkivbeskrivning för Örnen i Nässjö AB. Verksamhet och organisation. Örnen i Nässjö AB (Örnen) ägs till hundra procent av Nässjö kommun. 7 feb 2020 Denna arkivbeskrivning tar upp socialförvaltnmgens verksamhet från och med 1999 För mer information om socialtjänstens utveckling i. 8 apr 2020 Upprätta en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen visar om vilka slag av handlingar som kan finnas i bolagets arkiv och hur arkivet är  23 maj 2018 Organisationsscheman, se bilaga 1.1-1.6.
Moodle folkuniversitetet lund

Tillkomst: Samhällsbyggnadsnämnden tillkom 1 jan 2011 då nämndorganisationen gjordes om i Ale kommun. Verksamhet:. 24 sep 2019 Ansvarig ägare: Socialchef. Huvudsyftet med en arkivbeskrivning är att underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar.

Det grundas på  en arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar,.
Skatt pa elbil 2021

Arkivbeskrivning blackebergsskolan personal
grycksbo paper sommarjobb
gotland sveriges radio
lietuvos konsulatas
fucking amal

Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för sektor

2020-01-07. Dnr: KUFRN 2019/61.


Edel crantz förbindelser
varulager resultatbudget

Arkivbeskrivning - Hylte kommun

1.3.2.1 Beställa och följa upp verksamhetsstöd Administrativt verksamhetsstöd, avtal Gallras, se anm. Public 360/aktskåp Nej Sektorchef Ja Avtalsdokument i public 360. Avtal av detta slag kan gallras 2 år efter avtalstidens utgång.